במידה והתשלום נכשל, ניתן לפנות לחברת אקדמי בטלפון 03-7130152

חזרה לאתר